Skriv ett brev med svar på min text, lämna det som PM på min messenger på facebook Tant Christina

Tror du pandemin är över och att klimatförändringar är någon annans problem?
Svar: Fel!

Tror jag att jag är jättebra på klimatansvar och alla andra dåliga?
Svar: Nej!
Varför tjatar jag då?
Svar: Vi kan bara bli bättre tillsammans!

Frågan under kristid är VAD vi överhuvud taget har att äta och VAD vi överhuvud taget KAN göra! Det är inte vår automatiska rättighet att leka, mysa och ha kul. I kristid blir allas skyldighet att hjälpa till. Hur mycket information om det har vi fått? Information på olika språk om krismedvetenhet och förberedelser Hur klarar vi oss i krisläge, vid storm som orsakar strömavbrott t ex? Googla på de olika länkarna om du vill veta vad som finns att läsa där. kopiera webbadresserna och klistra in dem i din webbläsare, chrome eller vad du har.

1. Unga berättar om stormen:

https://www.dinsakerhet.se/kris-och-krig/vad-hander-vid-en-verklig-kris/unga-berattar-om-stormen/

2. På arabiska:

https://www.dinsakerhet.se/kris-och-krig/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer/-arabiska/

3. På engelska:

https://www.dinsakerhet.se/kris-och-krig/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer/english-engelska

4. På dari:

https://www.dinsakerhet.se/kris-och-krig/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer/-dari/

5. På farsi:

https://www.dinsakerhet.se/kris-och-krig/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer/-farsi/

6. krisberedskap för dina husdjur: https://www.dinsakerhet.se/kris-och-krig/forbered-dig-for-kris/krisberedskap-for-dina-husdjur/

Den här hemsidan vill

a) bjuda in vuxna att skriva brev till andra vuxna om hur vi kan hjälpa barn och ungdomar

b) och den vill även locka vuxna att skriva brev direkt riktat till barn och unga

c) och hemsidan kommer i framtiden mer aktivt uppmana unga att skriva brev till vuxna privatpersoner-lärare-politiker-föräldrar- eller till vem de vill, t ex unga skriver till andra unga.

d) Breven kommer jag skriva ut på papper och dela ut gratis alternativt sälja till självkostnadspris.

e) JAG KOMMER OCKSÅ PUBLICERA BREV PÅ FACEBOOK OCH IBLAND KANSKE JAG SKICKAR KOPIOR PÅ BREV TILL POLITIKER I KOMMUNER, RIKSDAG ELLER REGERING, IBLAND SOM E-MAIL OCH IBLAND PAPPERSBREV.

DU FÅR ALLTID VARA HELT ANONYM OM DU VILL, NÄR DU DELTAR I PROJETET OCH SKICKAR IN BREV TILL HEMSIDAN TANT CHRISTINA

använd e-mail adressen brev@tantchristina.se eller min messenger på Facebook

 

I ETT KOMMANDE HÄFTE TRYCKT PÅ PAPPER I LITEN UPPLAGA : Förhoppningen är att ungdomar och unga vuxna skriver svarsbrev till vuxna eller bara skriver sin verion av vad de tycker om livet i Sverige. Många unga lyckas inte så bra i skolan och kommer inte in på gymnasieskolan. En risk som ökar för dem som har dålig utbildning är att de inte kan söka jobb eller söka bostadsbidrag. De blir bostadslösa om de inte har ett jobb och tvärtom, om de inte klarar av datorhantering och att fylla i digitala blanketter, och dras därför lättare in i kriminella gäng.

Please translate this to Persian, Somalia, Spanish, French, German language and other languages if you can and send the translation to my messenger at facebook or to e-mail adress : brev@tantchristina.se I I want to start a friendship-union for people from different countries living in Sweden- Gnesta in Södermanland- and make adults- the parents of young boys and girls- become friends and united for working together protecting the children from problem and learning more about climate change covid-19 pandemic and other things. I can not be a leader of a union but I am searching for people who are interested in having discussions about how to do. And then also doing it, starting a friendship union for adults and young people, Swedes and people from different countries together. 

This is a website where I ask people to write a letter about themselves and about what young people and children in Sweden need. a) This website want to invite adults to write mail-letters to other adults about how we can help children and young people b) and it want to make adults interested in writing directly to children and young people c) and the website will further on in the future (perhaps rather soon but not exactly today) at a more active level than now, ask young people to write there own letters to adults, private persons-teachers-politicians-parents-or to anyone they prefer to send a letter to -perhaps young people writing to other youngsters, using this website www.tantchristina.se d) I will print letters on paper and share them non profite without any fee for children and youngsters and selling them to adults at a low cost charging only the printing cost e) I also will publish letters at Facebook and sometimes I will send copies to the local government politicians, and also to parliament politicians- sometime as e-mail and sometime as paper-letters. You can always be anonymous if you want to in this project. Please use the e-mail address brev@tantchristina.se or my messenger at Facebook- Tant Christina Do you have any ideas or suggestions about something you think people should do for children or young people, or do you have any factual knowledge and skills that you think could be used in a project- work with young people together with adults? For example, if you can build houses in clay and straw - could it be done if it is possible to apply for financial assistance from somewhere? Or rather crowfundings. Build a small house for some kind of business, shop, or why not a public wood-fired laundry- room near a lake to wash clothes for individuals and businesses if there is a longterm lack of electricity. Not a very small house made of clay for making fire inside, perhaps a rather big house with walls made of clay for laundry buisness, using woodfire and boiling the clothes in very big pots. I don´t know. I am the one who is asking. Can this be done? Tell me about your wild and crazy ideas and visions! Do you have any suggestions you want to give to others, some kind of input as according to your opinion the world need to be told, also if you, yourself can´t be the one who is doing it right now? Suggestions are important! A youth project. How? The website is happy to receive your suggestions about what can be done in Sweden or in other countries-or as a cooperation between youth-projects in different countries concerning climate change and how to take care of children and young people when the world and the climate and weather conditions are changing too fast? Please send your mail to brev@tantchristina.se for having your text published at this website.